ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.38 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.02 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๕ เดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.91 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาานธุรการโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.11 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.19 KB
Adobe Acrobat Document เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.21 KB
Adobe Acrobat Document เชิญชวนยื่นข้อเสนอกำรจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.79 KB
Adobe Acrobat Document เชิญชวนยื่นข้อเสนอกำรจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.79 KB