สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เป็นรูปวงกลม  มีคลื่นล้อมรอบ ภายในวงกลมเป็นรูปส่วนหัวเรือสุพรรณหงษ์

ความหมาย
การฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อนำนักเรียนสู่จุดหมายปลายทางแห่งชีวิต