กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางอังคราพร สะตะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายขจรศักดิ์ คนกล้า
ครู คศ.1

นายธนาวัฒน์ การะสุข
ครูอัตราจ้าง