ประกาศงานแผนงานและงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 456) 09 พ.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 3382) 21 พ.ค. 64
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3405) 21 พ.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 (อ่าน 4280) 13 ม.ค. 64
ประกวดราคาจ้างโรงอาหารขนาดกลาง (อ่าน 4373) 13 ม.ค. 64
แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2562 (อ่าน 20556) 03 ต.ค. 62
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่าย ภาคเรียนที่2 2562 (อ่าน 7586) 03 ต.ค. 62
แบบสรุปโครงการและติดตามโครงการ 61 (อ่าน 7571) 30 ส.ค. 62
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีงบประมาณ 63 (อ่าน 8013) 30 ส.ค. 62
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 63 (อ่าน 7598) 30 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 7247) 05 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 7992) 30 ก.ย. 60