ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี 2565
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
สแกน QR-Code รับเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์2565
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65

โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 65

โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65

โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร เข้าร่วม..กิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (KRP Math Competition 2022) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 1 ส.ค. 2565
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
แนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
ประกาศปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 1-17 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
ประกาศให้นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-๑๙ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ #หากมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อย่าลืมรายงานตัวตามมาตรการของทางจังหวัดสกลนคร อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และส่งเอกสารเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64