ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Video Conference โรงเรียนคุณธรรม 20 มิ.ย 2561 (อ่าน 5) 20 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ DLIT (อ่าน 15) 06 มิ.ย. 61
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม (อ่าน 410) 20 มี.ค. 61
แบบฟอร์มควบคุมภายใน แบบ ปย2 (อ่าน 565) 03 ส.ค. 60
ประชุมทางไกล "ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม) (อ่าน 583) 01 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ 40 ปีและพิธีฉลองโดม ๓๙ ปี อนุสรณ์ศิษย์เก่าโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร (อ่าน 866) 08 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร (อ่าน 853) 15 ก.พ. 60
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) (อ่าน 529) 07 ธ.ค. 59
ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1022) 21 ก.ค. 59
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Sar) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 553) 07 ก.ค. 59
ค่านิยม 12 ประการที่นักเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร พึงมี (อ่าน 1810) 07 ต.ค. 57